„Na szlaku 2015”

O projekcie „Na szlaku 2015”

Zadanie publiczne pn. „Na szlaku 2015” jest kontynuacją realizowanego w ubiegłym roku projektu „Na Szlaku”. Polega na organizacji minimum SIEDMIU (7) jednodniowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych i rekreacyjno-wędkarskich dedykowanych osobom z różnymi niepełnosprawnościami. W ramach projektu planowane są: cztery wycieczki turystyczno-krajoznawcze do atrakcyjnych miejscowości w Polsce lub poza granicami kraju oraz trzy imprezy rekreacyjno-wędkarskie połączone z piknikiem grillowym, które odbędą się w plenerze na malowniczych dolnośląskich łowiskach (akwenach wodnych). Oferta ta jest alternatywą na brak możliwości wakacyjnego wyjazdu urlopowo-wakacyjnego, który – jak wskazują badania – dotyczy w Polsce aż około 85 procent osób niepełnosprawnych.

Charakterystyką tego typu projektów jest łączenie pasji, rozrywki i rekreacji z pobudzaniem aktywności społecznej i fizycznej. Nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji wyjazdów związanych z różnymi obszarami aktywności, wskazuje na ogromne zainteresowanie tą formą rozrywki w środowisku osób niepełnosprawnych. Zaletami takich wycieczek są dodatkowo niski koszt organizacji, oryginalność (wędkarstwo osób niepełnosprawnych to dyscyplina niszowa), możliwość obcowania z przyrodą i wysoki stopień integracji społecznej.

Partnerzy

Projekt „Na szlaku 2015” finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.