Projekt „Rekreacja i Turystyka edukacyjna bez barier” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu zostaną zorganizowane 4 wyjazdy wędkarskie na dolnośląskie łowiska oraz 2 wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

 


 

Projekt „Rekreacja i Turystyka edukacyjna bez barier” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.