Kierownik projektu Paweł Parus
e-mail: biuro@kkn.wroclaw.pl
tel: +48 603 765 771


Koordynator - Marcin Labęda
e-mail: marcinlabeda@wp.pl
tel: +48 608 153 208


Administrator strony Anna Wargocka
e-mail: annawargocka@wp.pl
tel: +48 602 117 043

 


 

Projekt „Rekreacja i Turystyka edukacyjna bez barier” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.