O Projekcie

Projekt „KKN ON TOUR” jest kontynuacją projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych w latach 2009-2013, polegających na organizacji jednodniowych wyjazdów na imprezy sportowe odbywające się na terenie całego kraju oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla dzieci niepełnosprawnych. Bez wątpienia eskapady te weszły na stałe w krajobraz aktywizacji osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku. Tym razem planujemy organizację minimum 15 wyjazdów na imprezy sportowe - np. mecze piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, itp., oraz minimum 10 wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla dzieci niepełnosprawnych – do atrakcyjnych miejsc znajdujących się przede wszystkim na Dolnym Śląsku.

Wyjazdy i wycieczki mają się znacząco przyczynić do aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenie co najmniej sześciu powiatów województwa dolnośląskiego - zakładamy, że z minimum tylu powiatów będą pochodzić beneficjenci naszego projektu. Zarówno wyjazdy na imprezy sportowe, jak i wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla dzieci mają rozbudzić aktywność w obszarze sportowych i turystyczno-krajoznawczych zainteresowań oraz propagować ideę „turystyki edukacyjnej bez barier”.

Niezwykle cenną inwestycją w mijającym roku był zakup i uruchomienie busa, który w pół roku przejechał ponad 30 tysięcy km, bardzo ułatwiając dotarcie do różnych miejsc niepełnosprawnym Dolnoślązakom. Mało tego, oklejenie go sprawiło, że mamy do czynienia z jeżdżącą reklamą naszych działań aktywizacyjnych, ułatwiającą kontakt z naszą organizacją. Chyba nie tylko w naszym odczuciu istnieje potrzeba jak największego, najczęstszego wykorzystywania tego pojazdu, co jest jednym z priorytetów naszej działalności.

Wyjazdy na imprezy sportowe odbywające się na terenie całego kraju oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla dzieci stały się wizytówką dolnośląskich działań na polu aktywizacji osób niepełnosprawnych w obszarze sportowych zainteresowań i turystyki edukacyjnej.

Projekt „KKN On Tour” finansowany jest ze
środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego.