Założenia, plan i cele projektu „SZKOŁA BEZ BARIER”
Projekt „SZKOŁA BEZ BARIER” polega na przeprowadzeniu w 10. dolnośląskich szkołach dwugodzinnych warsztatów z zakresu kształtowania wśród uczniów szkół pozytywnych zachowań wobec osób z niepełnosprawnością. Podczas tych spotkań zamierzamy pokazać uczniom, że osoby niepełnosprawne mogą żyć aktywnie, realizować pasje, być aktywne zawodowo i społecznie. Chcemy także zachęcić tych młodych ludzi do propagowania idei tolerancji i włączenie w swoje szeregi niepełnosprawnych rówieśników. Jednym z punktów warsztatów jest zapoznanie uczniów z zasadami savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. Warsztaty mają charakter interaktywny. Wykorzystywane są filmy oraz dokumenty wyprodukowane przez Klub Kibiców Niepełnosprawnych.

Analiza społecznych badań wskazuje, że pomimo wielu akcji w Polsce wciąż panuje stereotyp, iż osoby niepełnosprawne są słabe, zamknięte w sobie i bezradne w otaczającym je społeczeństwie.

Jest to wynik kilku spraw, m.in. panującego do niedawna przekonania, że niepełnosprawni powinni przede wszystkim podlegać procesowi rehabilitacji – najlepiej w domu, utrzymując się z renty. O powszechnym uczestnictwie w życiu społecznym, kulturalnym, zakładaniu rodzin nikt głośno przez wiele lat nie mówił. Tymczasem zmieniająca się permanentnie infrastruktura, zwiększająca szansę na pełnoprawne uczestnictwo w życiu społecznym znacznie rozszerzyła obszar potrzeb niepełnosprawnych. Na przeszkodzie w prawidłowym przebiegu procesu aktywizacji społecznej stoją jednak bariery mentalne znajdujące się w głowach Polaków.

Nasze warsztaty mają nadrobić lata zaniedbań w obszarze edukacji o niepełnosprawności oraz przełamać stereotypy o osobach niepełnosprawnych. Istotą tych warsztatów jest to, że prowadzą je osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, przez co stają się one wiarygodne dla uczniów.

Szkoła, w której prowadzimy warsztaty nie ponosi żadnych kosztów!!!

 

 

Patronat projektu
Projekt „SZKOŁA BEZ BARIER” jest finansowany ze środków
PFRON i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
sbb sbb sbb
sbb sbb