sbb

Wizyta w szkole w Kostrzycy
w ramach projektu
„Razem w pełni sprawni”
21 listopada 2013

sbb

Wizyta w szkole w Żarowie
w ramach projektu
„Razem w pełni sprawni”
5 listopada 2013

sbb

Wizyta w ZSP 12 we Wrocławiu
w ramach projektu
„Razem w pełni sprawni”
7 października 2013

Założenia, plan i cele projektu „SZKOŁA BEZ BARIER”

Projekt „SZKOŁA BEZ BARIER” polega na przeprowadzeniu
w 10. dolnośląskich szkołach dwugodzinnych warsztatów z zakresu
kształtowania wśród uczniów szkół pozytywnych zachowań wobec osób
z niepełnosprawnością. Podczas tych spotkań zamierzamy pokazać uczniom,
że osoby niepełnosprawne mogą żyć aktywnie, realizować pasje, być aktywne zawodowo
i społecznie. Chcemy także zachęcić tych młodych ludzi do propagowania idei tolerancji
i włączenie w swoje szeregi niepełnosprawnych rówieśników. Jednym z punktów warsztatów
jest zapoznanie uczniów z zasadami savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. Warsztaty
mają charakter interaktywny. Wykorzystywane są filmy oraz dokumenty wyprodukowane przez
Klub Kibiców Niepełnosprawnych.

WIĘCEJ
Patronat projektu
Projekt „SZKOŁA BEZ BARIER” jest finansowany ze środków
PFRON i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
sbb sbb sbb
sbb sbb