Projekt „Ponad barierami” jest naturalną kontynuacją zadań realizowanych przez KKN w ubiegłych latach, „Przełamywanie barier przez dolnośląskich kibiców niepełnosprawnych”, „Przełamywanie barier po dolnośląsku” oraz „Integracja dla każdego”. Podobnie, jak poprzednie projekty będzie polegał na aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenie co najmniej dwóch powiatów województwa dolnośląskiego, poprzez zorganizowanie wyjazdów na imprezy sportowo - rekreacyjne odbywające się na terenie całego kraju oraz regionalnych wycieczek turystycznych dla dzieci niepełnosprawnych. Zarówno wyjazdy na imprezy sportowe, jak i wycieczki turystyczne dla dzieci mają rozbudzić aktywność w obszarze sportowych i turystyczno-krajoznawczych zainteresowań oraz turystyki edukacyjnej.

W ramach realizacji niniejszego zadania publicznego planujemy zakup busa, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki któremu będziemy mogli nie tylko obniżyć koszty zadania, ale także rozszerzyć projekt o dowóz osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Dolnego Śląska na kilkadziesiąt (rocznie) imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się w obszarach naszego regionu. To dodatkowe zadanie zamierzamy realizować przez okres co najmniej pięciu lat wolontaryjnie, z wykorzystaniem środków własnych Stowarzyszenia.

To już kolejny projekt, w którym do procesu aktywizacji dołączamy dzieci niepełnosprawne. Pozwoli im to nie tylko na zwiedzenia terenu Dolnego Śląska oraz poznanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w ramach turystyki edukacyjnej. W tym samym czasie rodzice tych dzieci będą mogli zająć się swoimi sprawami, na które zwykle nie mają czasu lub siły. Z kolei wyjazdy na imprezy sportowo-rekreacyjne weszły na stałe w krajobraz aktywizacji osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku. Nowością będzie oferta dowożenia zakupionym busem tych osób niepełnosprawnych, które nie czują się na siłach podróżować na dalekie odległości, na imprezy odbywające się w regionie dolnośląskim. Okazuje się, że wiele jest również takich osób, które nie są w stanie przejechać np. 10 km, by obejrzeć mecz. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom oferujemy im zarówno transport, jak i asystenta-wolontariusza.