Tu jesteś: Home
Projekt Integracja dla każdego

 

„Integracja dla każdego” jest kontynuacją projektów „Przełamywanie barier przez dolnośląskich kibiców niepełnosprawnych” oraz „Przełamywanie barier po dolnośląsku”. Polega na aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wyjazdów na imprezy sportowo - rekreacyjne odbywające się na terenie całego kraju oraz regionalnych wycieczek turystycznych dla dzieci niepełnosprawnych. Zarówno wyjazdy na imprezy sportowe, jak i wycieczki turystyczne dla dzieci mają rozbudzić aktywność w obszarze sportowych i turystyczno-krajoznawczych zainteresowań.

 

W poprzednich projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych główny nacisk kładziono na aktywizacji osób dorosłych, choć rzecz jasna w wyjazdach na imprezy sportowe mogły uczestniczyć również dzieci. Sposób na taki pomysł aktywizacji był wielokrotnie promowany przez członków KKN, w tym kierownika poprzednich projektów - Pawła Parusa - założyciela pierwszego w Polsce Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. Do projektu „Integracja dla każdego” chcemy włączyć dzieci niepełnosprawne. Młodzi beneficjenci będą mieli dzięki temu niepowtarzalną okazję do zwiedzenia terenu Dolnego Śląska oraz poznania atrakcyjnych turystycznie miejsc. Równie ważne jest to, że w tym czasie rodzice dzieci będą mogli zająć się swoimi sprawami, na które zwykle nie mają czasu lub siły. Bardzo często się bowiem zdarza, iż rodzice dzieci niepełnosprawnych całą swoją energię wkładają w opiekę nad potomstwem. Połączenie wyjazdów na imprezy sportowe z wycieczkami turystycznymi dla dzieci ma podkreślać integrację całego środowiska osób niepełnosprawnych na terenie Dolnego Śląska.

 

Przykłady członków Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych pokazują, że pasja sportowa oraz chęć uczestnictwa w imprezach sportowych, ma ogromny wpływ na stopniową aktywizację. Również wspólne wyjazdy połączone z biesiadowaniem, podczas którego dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy sprawiają, że beneficjenci z ogromną chęcią wyruszają poza Wrocław, aby wspólnie, ciesząc się swoim towarzystwem, móc zwiedzać kraj i razem przeżywać emocje sportowe. Jesteśmy przekonani, że podobny mechanizm będzie miał miejsce u dzieci. Ponadto wyjazdy będą miały ogromny wpływ na poprawę aktywności i nawiązanie wielu nowych kontaktów i przyjaźni. Co istotne, będzie miało również wpływ na likwidację poczucia alienacji i samotności.

 

O skali działań naszego Stowarzyszenia przy realizacji poprzednich projektów świadczą coraz liczniejsze uczestnictwo kibiców niepełnosprawnych w imprezach sportowych na Dolnym Śląsku oraz ogromne zainteresowanie wyjazdami, które zostały do tej pory zorganizowane. Dość napisać, że na wrocławskim stadionie regularnie w meczach uczestniczy 100 osób, zaś na meczach koszykówki bywa średnio 50 osób niepełnosprawnych. A przecież jeszcze w 2008 roku, gdy powstawał Klub Kibiców Niepełnosprawnych, na sportowe areny Dolnego Śląska przychodziło niewiele osób niepełnosprawnych.

 

Organizacja wyjazdów to dziś nie tylko realizacja ich pasji, lecz zdiagnozowana potrzeba środowiska osób niepełnosprawnych z terenów Dolnego Śląska, które coraz liczniej pragnie uczestniczyć w dużych imprezach o sportowo-rekreacyjnym charakterze. Również dzieci bardzo chętnie chcą uczestniczyć w wyjazdach turystycznych, dzięki którym poza wartościami integracyjnymi będą mogły również posmakować aspektów krajoznawczych. Głównym problemem jest jednak to, że takich ofert skierowanych do środowiska osób niepełnosprawnych jest niewiele. Przede wszystkim dlatego, że klient niepełnosprawny kojarzony jest z klientem ubogim, niezdolnym zapłacić za ofertę profesjonalnych biur podróży. Dlatego też Klub Kibiców Niepełnosprawnych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób niepełnosprawnych z ofertą wyjazdów na różne imprezy - sportowe i te o aspekcie turystycznym.

 

 

Projekt „Integracja dla każdego” finansowany jest ze środków PFRON
będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.