Prze³amywanie barier przez dolno¶l±skich kibiców niepe³nosprawnych

Tu jeste¶: kkn.wroclaw.pl Projekty 2011 Galeria Wyjazd na mecz £KS £ód¼ - ¦l±sk Wroc³aw (1:2)
Wyjazd na mecz £KS £ód¼ - ¦l±sk Wroc³aw (1:2)