Prze³amywanie barier przez dolno¶l±skich kibiców niepe³nosprawnych

Tu jeste¶: kkn.wroclaw.pl Projekty 2011 Galeria Wyjazd na mecz GKS Be³chatów - ¦l±sk Wroc³aw (0:3)
Wyjazd na mecz GKS Be³chatów - ¦l±sk Wroc³aw (0:3)