Zadanie publiczne pn. „Na Szewskiej”

polega na zorganizowaniu i prowadzeniu grupy środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, funkcjonującej w lokalu przy ul. Szewskiej we Wrocławiu. Grupa środowiskowego wsparcia dedykowana jest osobom niepełnosprawnym mieszkającym na terenie gminy Wrocław. Przyczyni się ona do pobudzenia aktywności społecznej i zawodowej tych osób.

Prowadzenie grupy środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w świetlicy Stowarzyszenia, która jest wyposażona w sprzęt kuchenny, gospodarczy oraz przedmioty przeznaczone do rozrywki i spędzania wolnego czasu (gry planszowe, logiczne i komputerowe).

Spotkania odbywać się będą dwa razy w tygodniu, we wtorki (w godz. 15:00-19:00) i piątki (w godz. 15:00-20:00). W ramach zadania organizowane będą: turnieje gier planszowych, turnieje gier komputerowych, pogadanki, seanse filmowe i wspólne oglądanie imprez sportowych, spotkania z ciekawymi ludźmi (sportowcami, działaczami, specjalistami, urzędnikami, itp.), inicjatywy członków grupy środowiskowego wsparcia.

Charakterystyką tego typu projektów jest łączenie pasji, rozrywki i rekreacji z pobudzaniem aktywności społecznej i fizycznej. Nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych, wskazuje na ogromne zainteresowanie tą formą aktywności w środowisku osób niepełnosprawnych.