Kontakt

Świetlica Stowarzyszenia mieści się przy ul. Szewskiej 66/67a we Wrocławiu.

Animatorzy grupy wsparcia:

Paweł Parus
e-mail: biuro@kkn.wroclaw.pl
tel.: +48 603 765 771
Michał Fitas
e-mail: michalfitas@gmail.com
tel.: +48 792 93 00 94

 

 

 

 

Spotkania odbywać się będą dwa razy w tygodniu, we wtorki (w godz. 15:30-18:00) i piątki (w godz. 15-20).