Projekt "KKN On Tour 2015" finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

To, co jest naszą pasją - czyli WYJAZDY!