Projekt "KKN On Tour 2015" finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Projekt "KKN On Tour 2015"

Projekt pn. "KKN ON TOUR 2015" polega na organizacji cieszących się ogromną popularnością jednodniowych wyjazdów na imprezy sportowo-rekreacyjne odbywające się na terenie całego kraju (czasem Europy) oraz jednodniowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla dzieci niepełnosprawnych. Ta połączona forma aktywizacji prowadzona jest wyłącznie na Dolnym Śląsku. Żadna inna organizacja pozarządowa w kraju nie zdecydowała się na tego typu inicjatywę, tymczasem w naszym województwie weszła na stałe w krajobraz aktywizacji osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej

To, co jest naszą pasją - czyli WYJAZDY!